Een grondwoord is het woord dat de basis of de kern vormt van een geleed woord of samenstelling. De kern van het gelede woord ongelukkigerwijs is geluk: (on-)geluk(-kig-er-wijs). De kern van de samenstelling prijsvraag is vraag, en van vraagprijs is dat prijs.