Het geheel aan regels op basis waarvan in een taal zinnen gemaakt kunnen worden. Zinnen kan men taalkundig ontleden in woordsoorten: werkwoord, voornaamwoord, bijwoord, enz. Zinnen kan men ook redekundig ontleden. Het gaat dan om de functie van een zinsdeel in een zin:gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, bepaling, enz.