Het gezegde van een zin geeft aan wat het onderwerp van de zin is of doet. Het gezegde bestaat uit minimaal de persoonsvorm van de zin, aangevuld met andere werkwoorden in de zin of een naamwoord. In de drie zinnen van deze omschrijving zijn de gecursiveerde woorden het gezegde.