Het enkelvoud of meervoud van de persoonsvorm. Enkelvoud is: ik/jij/hij loop(t). Meervoud is: wij/jullie/zij lopen.