Een ontlening aan het Duits die als strijdig wordt beschouwd met het Nederlandse taaleigen; een te letterlijke vertaling uit het Duits. Enkele voorbeelden: eerstens (erstens) voor ten eerste, en autobaan (Autobahn) voor snelweg. Zie ook barbarisme.