Een woord dat bestaat uit een of meer woorden en/of niet-zelfstandig voorkomende toevoegsels. Bijvoorbeeld, het woord pianokruk bestaat uit de twee woorden piano en kruk. Het woord gelukkig bestaat uit het woord geluk en het niet-zelfstandig voorkomend achtervoegsel -ig. Andere voorbeelden: lid - woord, on waar - schijn - lijk.