Een ontlening aan het Frans die als strijdig wordt beschouwd met het Nederlandse taaleigen; een te letterlijke vertaling uit het Frans. Enkele voorbeelden: 't Is te zeggen (C'est-à-dire) voor Dat wil zeggen of met andere woorden, en Er mist iets (Il me manque quelque chose) voor Er ontbreekt iets. Zie ook barbarisme.