Een woord dat weinig inhoudelijke betekenis heeft, dit in tegenstelling tot een inhoudswoord. Vaak geven functiewoorden de structuur van een zin aan. In het Nederlands behoren functiewoorden tot de volgende woordklassen: lidwoorden, voegwoordenvoornaamwoorden en voorzetsels. Ook telwoorden zijn functiewoorden. De woorden uit deze woordklassen zijn (in principe) opsombaar. Dit is een zin met vier functiewoorden.