Het weglaten van een of meer woorden uit de zin. De ontbrekende woorden zijn in te vullen op basis van de context. Soms wordt de stijl iets krachtiger wanneer een schrijver woorden weglaat die de lezer er gemakkelijk zelf bij kan denken. Achter elke zin hoort een punt (te staan). Dit moet scherper geformuleerd (worden).