Een spellingvariant van eenzelfde woord, bijvoorbeeld aambeeld en aanbeeld, weed en wiet. Er is geen verschil in betekenis.