Een directe rede is een letterlijke weergave van iemands woorden. Een citaat staat in de directe rede.