Een streektaal behorende tot een nationale taal of standaardtaal. Enkele dialecten van het Nederlands: Twents, Brabants, Haags. De volgende definitie is te kort door de bocht, maar wel handzaam: een dialect is een taal zonder leger.