Een (foutieve) vermenging van twee woorden of constructies. Optelefoneren is een (foutieve) combinatie van opbellen en telefoneren. Die ring kost duur is een vermenging van Die ring kost veel en Die ring is duur.