Een woord dat iets zegt over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een ander bijwoord of over een hele zin. De storm kwam onverwachtHij belde tevergeefsJan slaapt waarschijnlijk nog niet.