Een woord dat iets zegt over een zelfstandig naamwoord of over een persoonlijk voornaamwoord door een eigenschap (zoals grootte of kleur) van dat naamwoord te noemen. In de volgende zinnen is dik een bijvoeglijk naamwoord: Het dikke boek. Het boek is dik. Ik ben niet dik.