Een voornaamwoord dat een bezitsrelatie aanduidt: mijn, jouw, zijn, haar, onze, jullie, hun, uw computer.