Een ontlening aan het Engels die als strijdig wordt beschouwd met het Nederlandse taaleigen; een te letterlijke vertaling uit het Engels. Drie mensen zijn bij een ongeluk gedood (where killed betekent 'om het leven gekomen'), Werknemers staken in sympathie met collega's (in sympathy with betekent 'uit solidariteit met'). Zie ook barbarisme.