Naar analogie van betekent naar het voorbeeld van. Als iets analoog is aan iets anders, vertoont het een overeenkomst met dat andere. In taal is dit zichtbaar bij bijvoorbeeld de vervoeging van werkwoorden. In een zin als Hij vindt het fantastisch staat er een t achter vind. Dit is analoog aan de vervoeging van andere werkwoorden: Hij speel+t, Zij kom+t.