Een reeks nauw samenhangende zinnen als onderdeel van een grotere tekst. Enkele alinea's samen kunnen een paragraaf vormen.