Een ontlening aan het Frans die via het Vlaams in het Nederlands is terechtgekomen, maar die als strijdig wordt beschouwd met het Nederlandse taaleigen: gelijken aan iemand ('op iemand lijken') of iemand iets moeten ('iemand iets schuldig zijn').