Een bijzin zonder onderwerp en zonder persoonsvorm, maar met tegenwoordig deelwoord of met werkwoord + te (te komente maken). Terwijl zij zong, deed ze de afwas wordt ingekort tot Zingend deed ze de afwasHij beloofde dat hij zou komen wordt Hij beloofde te komen.