Woordvormingen of uitdrukkingen die in strijd zijn met regels die gelden in onze taal. Barbarismen ontstaan wanneer men een woord of een uitdrukking uit een andere taal te letterlijk in het Nederlands vertaalt. Barbarismen worden onderverdeeld naar de taal van herkomst: anglicismenbelgicismen, frisismen, gallicismen, germanismen, hollandismen, etc.