Een apostrof, of 'hoge komma', is een leesteken dat voornamelijk wordt gebruikt als uitspraakteken. Zonder apostrof zou auto's rijmen op los, en accu's op lus.