Een woord dat bestaat uit ten minste één zelfstandig woord en één of meer (niet-zelfstandig voorkomende) voorvoegsels en/of achtervoegselskoning + schap, ver + ont + schuld + ig + end. Gemakshalve worden ook uitgangen, zoals de t in hij houd + t, als achtervoegsel beschouwd. Zie ook samenstelling.