Een vaste woordcombinatie met een werkwoord als kern: Op de kast jagen. In het geweer komen tegen.