Een woord dat een handeling, gebeurtenis, proces of toestand aanduidt: werken, vullenzitten. Van een werkwoord kan, op een enkele uitzondering na, een persoonsvorm gemaakt worden met ikjijhij, enz. Werkwoorden kunnen sterk (onregelmatig), zwak (regelmatig), onvolledig, samengesteldwederkerend en wederkerig zijn. Als het werkwoord geen hulpwerkwoord of koppelwerkwoord is, is het een zelfstandig werkwoord.