Een wederkerend voornaamwoord met de betekenis 'wederzijds': Zij helpen elkaar (of elkander).