Een woord of woordgroep waarvan niet alle letters worden genoteerd. Er bestaan vier soorten afkortingen:

  1. Verkortingen of splinterwoorden, zoals horeca en Benelux, waarbij de afkorting is gevormd uit (delen van) de eerste lettergrepen van een woord of woordgroep.
  2. Tekstafkortingen of 'gewone afkortingen', zoals m.a.w.  en drs., die worden uitgesproken als de uitgeschreven vorm.
  3. Initiaalwoorden, zoals mts en KLM, die per letter worden uitgesproken.
  4. Letterwoorden, zoals aids en vip, die als woord worden uit gesproken. Ook symbolen worden doorgaans tot de afkortingen gerekend.