Een niet-zelfstandig voorkomend toevoegsel voor een woord: be + denkenon + geluk. Zie ook achtervoegsel en afleiding.