Een combinatie van het bijwoord – erhierdaarwaar – met een voorzetsel of ander bijwoorderoverhiermeedaarlangs, waarvandaan.