De vorm van het werkwoord die je kunt invullen na de persoonsvorm van hebben, zijn of wordenWij hebben gedronken. Ik ben weggeweest. Er wordt gewerkt.