Een woord dat (deel)zinnen verbindt. Jan zei dat hij ziek was, maar hij was er toch. Zie ook onderschikkend en nevenschikkend voegwoord.