De vormverandering van een werkwoord onder invloed van persoon (ikjijhij, enz.), getal, tijd en wijze (aanvoegende en gebiedende wijs): ik kom – jij komt –wij kwamen – zij zijn gekomen – kom! – kome. Zie ook verbuiging.