Een verkorting of splinterwoord is een afkorting die bestaat uit (delen van) lettergrepen van een woord of woordgroep: asodigibeet.