Een bijvoeglijke bijzin die verklarende achtergrondinformatie bevat. De jongens, die te laat kwamen, moesten nablijven. De bijzin geeft min of meer terloops de verklaring voor het nablijven. Als bedoeld wordt dat een deel van de jongens te laat kwam, is de bijzin beperkend. Als alle jongens te laat kwamen, is de bijzin uitbreidend. Voor de uitbreidende bijvoeglijke bijzin komt een komma; voor de beperkende niet.