Een woord dat een hoeveelheid aangeeft: vierderdeenkeleweinig, enz. Er bestaan hoofdtelwoorden (eentweedrie, enz.), rangtelwoorden (eerstetweedederde, enz.) en onbepaalde telwoorden (een heleboelde laatste).