Een woord is synoniem met een ander woord wanneer het (ongeveer) hetzelfde betekent: boos – kwaadlief – aardig. Zuivere synoniemen hebben precies dezelfde betekenis, bijvoorbeeld dissertatie – proefschrift. De meeste synoniemen zijn onzuiver; vaak is er wel een klein verschil in betekenis, stijl of gebruik. Vergelijk hint – tipplaats – plekstoep – trottoir.