Een sterk of onregelmatig werkwoord is een werkwoord waarbij de klinker verandert in de verleden tijd: lopen – liep – gelopendoen – deed – gedaan. Zie ook zwak werkwoord.