Het hele werkwoord min -enwandelen – wandel (of min -n zoals bij doen). De stam is doorgaans gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord: bindmors, enz. Alleen bij werkwoorden op -ven en -zen , zoals leven en verhuizen, is er verschil tussen de stam en de ik-vorm. Hier eindigt de stam op v of zleev of verhuiz.