De naam van een soort, bijvoorbeeld beukdier. Een eigennaam kan als soortnaam gebruikt worden. De persoonsnaam Colbert duidt nu een kledingstuk aan: een colbert. De eigennaam verliest dan met de unieke verwijzing de hoofdletter. Ook aardrijkskundige namen en merknamen kunnen soortnaam worden: cognacmaggi.