Het weglaten van een woord(deel) dat ook elders in de zin voorkomt: land- en tuinbouwHij heeft mij bestolen en (hij heeft mij) bedrogen.