Een combinatie van woorden die zelfstandig kunnen voorkomen: boek + deel, moeder + taal. Een samenstelling heeft één (hoofd)klemtoon. Vergelijk de twee bijna identieke woordcombinaties in de volgende zin: Dit échtpaar vormt een écht páár. Echtpaar is een samenstelling; een echt paar niet. Woorden die beginnen met voorvoegsels zoals macro-, micro- en mini- worden ook als samenstelling beschouwd: microkosmosminideeltje. Zie ook afleiding.