Een werkwoord bestaande uit een werkwoord en een woord uit een andere woordsoort, bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord (adem + halen) of een voorzetsel (over + drijven). Een samengesteld werkwoord kan scheidbaar zijn – De bui drijft over – of niet-scheidbaar: Hij overdrijft.