Een zin bestaande uit twee hoofdzinnen of een hoofdzin met een of meer bijzinnen.