Een zelfstandig werkwoord dat een lijdend voorwerp bij zich kan hebben: etengevenvoorkómen. Zie ook onovergankelijk werkwoord.