Een zelfstandig werkwoord dat geen lijdend voorwerp bij zich kan hebben: waaienslapenvóórkomen. Zie ook overgankelijk werkwoord.