Onderschikking betekent dat een bijzin aan een hoofdzin of andere bijzin wordt gekoppeld met een onderschikkend voegwoord zoals datomdat en hoewel. Hoofdzin – bijzin: Hij zei dat hij kwam. (Hoofdzin –) Bijzin – bijzin: Hij zei dat hij niet kwam omdat hij ziek was.