Een voornaamwoord dat verwijst naar iets onbepaalds: menniemandnietseen en ander.