Nevenschikking betekent dat twee hoofdzinnen of bijzinnen aaneengeschakeld zijn, bijvoorbeeld met nevenschikkende voegwoorden zoals enmaar en want. Twee hoofdzinnen: Hij kwam niet, want hij was ziek. Twee bijzinnen (na de hoofdzin Hij zei): Hij zei dat hij eerst naar de tandarts moest en daarna direct naar zijn werk ging.